Odtwarzanie plików przechowywanych na komputerze lub urządzeniu NAS

Użyj tej procedury dla odtwarzania plików muzycznych, plików obrazów lub list odtwarzania.

Przygotowanie do odtwarzania.
Sprawdź środowisko sieciowe, a następnie włącz zasilanie amplitunera. (Podłączenie do sieci domowej (LAN)link)
Przygotuj komputer. ( Finger Instrukcja obsługi komputera)
Naciśnij przycisk ONLINE MUSIC.
Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left White-Arrow-Right wybierz opcję “Media Server”, następnie naciśnij przycisk ENTER.
Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse p wybierz serwer zawierający plik do odtworzenia, następnie naciśnij przycisk ENTER.
Posługując się przyciskami shirosankaku-Reverse shirosankaku White-Arrow-Right , wybierz plik, a następnie naciśnij przycisk ENTER.

Odtwarzanie rozpocznie się, gdy buforowanie osiągnie “100%”.

Przyciski obsługi

Funkcja

Przyciski obsługi

Funkcja

Triangle Right

Odtwarzanie

Pause

Pauza

Square Black

Stop

Skip-Left Skip-Right

Przejdź do poprzedniej ścieżki / Przejdź do następnej ścieżki

Rewind Forward

(Naciśnij i przytrzymaj) Szybko do tyłu / Szybko do przodu

ENTER

Powrót Odtwarzanie / Pauza

(Naciśnij i przytrzymaj) Stop

shirosankaku shirosankaku-Reverse

Przejdź do poprzedniej ścieżki / Przejdź do następnej ścieżki

(Naciśnij i przytrzymaj) Szybko do tyłu / Szybko do przodu

CH/PAGE  kurosankaku   Sankaku-Reverse

Przełącz na poprzednią stronę/następną stronę wyświetlanej listy

HOME

Przejdź do ekranu początkowego

Każde naciśnięcie przycisku STATUS amplitunera powoduje przełączenie wyświetlacza między wyświetlaniem nazwy utworu, nazwy wykonawcy oraz nazwy albumu.

Jeżeli pliki WMA (Windows Media Audio), MP3 lub MPEG-4 AAC zawierają okładkę albumu, może on być wyświetlany w trakcie odtwarzania plików muzycznych.

W przypadku użycia Windows Media Player wer. 11 lub późniejszej, można wyświetlać okładki albumów zapisanych w plikach WMA (Windows Media Audio).

Pliki bezstratne WMA mogą być odtwarzane za pomocą serwera obsługującego transkodowanie, jak Windows Media Player wer. 11.

Podczas odtwarzania plików zawierających obrazy (JPEG), są one odtwarzane w kolejności, w jakiej zostały zapisane w folderze.

UWAGA

W przypadku odtwarzania plików muzycznych z komputera lub serwera NAS podłączonego za pomocą sieci bezprzewodowej LAN, w zależności od parametrów posiadanej sieci bezprzewodowej, może dochodzić do przerywania dźwięku. W takim wypadku należy wykonać połączenie, używając przewodowej sieci LAN.

Zależnie od rozmiaru plików zawierających obrazy (JPEG), czas oczekiwania na wyświetlenie plików może się wydłużyć.

Kolejność, w jakiej wyświetlane są ścieżki/pliki zależy od ustawień serwera. Niekiedy, ze względu na ustawienia serwera, ścieżki/pliki nie są wyświetlane w kolejności alfabetycznej, a wyszukiwanie po pierwszej literze może nie działać prawidłowo.

Czynności dostępne poprzez menu opcji

powrót do góry