Wprowadzenie ustawień udostępniania multimediów

Poniżej opisane zostaną ustawienia pozwalające udostępnić pliki muzyczne przechowywane na podłączonym do sieci komputerze lub urządzeniu NAS.

Jeżeli korzystasz z serwera multimedialnego, wprowadź to ustawienie jako pierwsze.

.

Podczas korzystania z programu Windows Media Player 12 (Windows 7 / Windows 8)

Uruchom program Windows Media Player 12 na komputerze.
Wybierz pozycję “Więcej opcji przesyłania strumieniowego...” w obszarze opcji “Strumień”.
Wybierz “Dozwolone” z listy rozwijanej “Marantz SR7009”.
Na liście rozwijanej znajdującej się obok pola “Programy multimedialne na tym komputerze i połączenia zdalne...” wybierz “Dozwolone”.
Zakończ ustawienia, kierując się informacjami na wyświetlaczu.

Podczas korzystania z programu Windows Media Player 11

Uruchom program Windows Media Player 11 na komputerze.
Wybierz “Udostępnianie multimediów” w części “Biblioteka”.
Kliknij pole wyboru “Udostępnij moje multimedia”, wybierz “Marantz SR7009”, a następnie kliknij “Zezwalaj”.
Podobnie jak w kroku 3, wybierz ikonę urządzenia (inne komputery i urządzenia przenośne), które będzie używane jako media controller, i kliknij “Zezwalaj”.
Kliknij “OK”, aby zakończyć.

Udostępnianie multimediów przechowywanych na urządzeniu NAS

Dokonaj zmian w ustawieniach urządzenia NAS, aby umożliwić łączenie się z urządzeniem NAS amplitunera i innych urządzeń (komputerów i urządzeń przenośnych) pełniących funkcję media controller. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z urządzeniem NAS.

powrót do góry