Głośnik główny

Ustawienie głośników przednich A/B do używania w każdym trybie dźwiękowym.

A
(Domyślne):

Używane są głośniki główne A.

B :

Używane są głośniki główne B.

A+B :

Używane są zarówno głośniki główne A, jak i B.

Można to ustawić, gdy “Tryb przypisania” jest ustawiony na “7.1 kan. + Frontowe B”. link

Można to ustawić, naciskając przycisk SPKR A/B na urządzeniu głównym.

powrót do góry