Ansluta och spela upp från en digital enhet (COAX/OPT1/OPT2)

Tryck på COAX, OPT 1 eller OPT 2 för att byta ingångskälla till “COAX”, “OPT1” eller “OPT2”.

Den digitala ljudsignal som används visas på följande sätt på skärmen.

“COAX

eller

“OPT1

eller

“OPT2

xxxxk”

xxxxk”

xxxxk”

(xxxx anger samplingsfrekvensen.)

Om samplingsfrekvensen inte kan identifieras visas “Unlocked”.

“Unsupported” visas när ljudsignalerna som matas in inte stöds av den här enheten.

Specifika ljudformat som stöds

OBSERVERA

Använd inte andra signaler än PCM-signaler som t.ex. Dolby Digital och DTS. Det kan orsaka störningar och skada högtalarna.

Om samplingsfrekvensen ändras, t.ex. från läge A till B i en CS-sändning, kan ljuddämpningsfunktionen aktiveras under 1 – 2 sekunder och ljudet avbrytas.

Tillbaka upp