Ansluta och spela upp från en dator (USB-DAC)

Du får en högkvalitativ ljuduppspelning från enhetens inbyggda D/A-konverterare genom att överföra musikfiler till den här enheten från en USB-ansluten dator.

Innan du ansluter den här enheten till en dator via USB ska drivrutinerna installeras på datorn.

Ingen drivrutin behöver installeras för Mac OS.

Alla vanligt förekommande uppspelningsprogram som kan köpas i handeln eller laddas ned från Internet kan användas för att spela upp filer på datorn.

Dator (systemkrav)

Operativsystem

Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 eller Windows 10

Mac OS X 10.9, 10.10 eller 10.11

USB

USB 2.0: USB High speed/USB Audio Class ver. 2.0

OBSERVERA

Enhetens funktion har kontrollerats av oss enligt systemkrav men det garanterar inte att den fungerar med alla system.

Windows OS

Installera de dedikerade drivrutinerna länk

Mac OS

Ljudenhetsinställningar länk

Installera de dedikerade drivrutinerna (Enbart Windows OS)

Koppla loss USB-kabeln mellan datorn och enheten.

Drivrutinen installeras inte på rätt sätt om datorn är ansluten till enheten med en USB-kabel.

Om enheten och datorn är anslutna med en USB-kabel och datorn redan har startats när installationen ska påbörjas måste du koppla loss USB-kabeln och starta om datorn.

Ladda ned avsedd drivrutin till din dator från avsnittet “Download” på sidan HD-AMP1 på Marantz webbplats.
Packa upp den nedladdade filen och dubbelklicka på .exe-filen.
Installera drivrutinen.
Välj språket som ska användas under installationen.
Klicka på “OK”.
Guidens meny visas. Klicka på “Next”.
Läs igenom avtalstexten och klicka på “I accept the terms of the License Agreement”.
Klicka på “Next”.
Klicka på “Install” i installationsguidens dialogruta.

Installationen startar. Utför inte någon funktion på datorn förrän installationen är klar.

Klicka på “Next”.
Klicka på “Finish” när installationen är klar.
Klicka på “Ja”.
Stäng av strömmen till enheten och anslut enheten och datorn med USB-kabeln (medföljer).

Anslutningsinstruktioner finns i avsnittet “Ansluta en dator (PC eller Mac)” . länk

Tryck på POWER Power Button .

När enheten startas kommer datorn automatiskt att hitta den här enheten och ansluta till den.

Tryck på ingångsväljaren (USB-DAC) för att välja ingångskällan “USB-DAC”.
Kontrollera den installerade drivrutinen.
Klicka på “Start”-knappen och sedan på “Kontrollpanelen” på datorn.

Kontrollpanelens meny visas.

Klicka på “Ljud”-ikonen.

Menyskärmen för ljud öppnas.

Kontrollera att det finns en bock vid “Standardenhet” under i “HD-AMP1” på fliken “Avspelning”.

Klicka på HD-AMP1 och “Standard” om någon annan enhet har markerats med bock.

Kontrollera ljudutgången.

Sänder ut en TEST-signal från datorn och kontrollerar ljudutmatningen från USB-DAC-funktionen.

Välj “HD-AMP1” och klicka på “Egenskaper”.

Egenskapsfönstret för HD-AMP1 öppnas.

Klicka på fliken “Avancerat”.
Välj samplingshastigheten och överföringshastigheten som ska användas för D/A-konverteraren.

Vi rekommenderar att välja “Kanal 2, 24 bitar, 192000 Hz (Studiokvalitet)” (Windows 7).

Vi rekommenderar att välja “Kanal 2, 32 bitar, 192000 Hz (Studiokvalitet)” (Windows 8/Windows 8.1/Windows 10).

Klicka på “Verkställ”.
Klicka på “Testa”.

Kontrollera att ljudet från den här enheten skickas ut från datorn.

OBSERVERA

Den särskilda drivrutinen måste installeras på datorn innan den här enheten ansluts till datorn. Det kan bli funktionsfel om du ansluter enheten till datorn innan den särskilda drivrutinen har installerats.

Det krävs programvara med drivrutin för ljudströmning in och ut (ASIO) för att spela upp filer med samplingsfrekvens på 352,8 kHz/384 kHz utan nedsampling. Kontrollera spelarens programvara innan du spelar upp filer med ASIO-drivrutinerna.

Funktionen kan misslyckas för vissa typer av maskinvara och programvaruinställningar på datorn.

Läs i FAQ på www.marantz.com om det uppstår problem med att spela upp ljud från din dator via den här enheten. Det kan även hjälpa att kontrollera kundtjänstsidan för din uppspelningsapp.

Ljudenhetinställningar (Enbart Mac OS X)

Flytta markören till “Gå” på datorskärmen och klicka sedan på “Verktygsprogram”.

Verktygslistan visas.

Dubbelklicka på “Ljud-/MIDI-inställningar”.

Menyskärmen för “Ljudenheter” öppnas.

Kontrollera att “Use this device for sound output” är markerat i “HD-AMP1”.

Om en annan enhet är markerad ska du markera och “alternativklicka” på “HD-AMP1” och sedan välja “Använd den här enheten för ljud ut”.

Välj “HD-AMP1”-formatet.

Vanligtvis rekommenderas att välja formatet “384000,0 Hz” och “2knl-32bitar heltal”.

Avsluta Ljud-/MIDI-inställningar.

Avspelning

Installera lämpligt uppspelningsprogram i förväg på datorn.

Använd USB-DAC-porten på enhetens baksida när du ansluter enheten till en dator. länk

Tryck på USB-DAC för att byta ingångskälla till “USB-DAC”.

Starta uppspelningen i datorns uppspelningsprogram.

Den digitala ljudsignal som används visas på följande sätt på skärmen.

“USB-DAC

eller

“USB-DAC

xxxxk”

DSD xxxM”

(xxxx anger samplingsfrekvensen.)

Om samplingsfrekvensen inte kan identifieras visas “Unlocked”.

“Unsupported” visas när ljudsignalerna som matas in inte stöds av den här enheten.

Ingångssignaler som kan spelas upp

OBSERVERA

Det går att använda funktioner som t.ex. uppspelning och paus från datorn. I det här läget kan du inte använda knapparna på enheten eller fjärrkontrollen.

När den här enheten fungerar som en D/A-konverterare hörs inget ljud från datorns högtalare.

Om du kopplar loss datorn från enheten medan du spelar upp musik via ett program på datorn kan programmet låsa sig. Stäng alltid ned uppspelningsprogrammet innan du kopplar loss datorn.

Om ett fel inträffar på datorn ska du koppla ur USB-kabeln och starta om datorn.

Samplingsfrekvensen i musikuppspelningsprogrammet och den här enheten kan vara olika.

Använd en kabel som är högst 3 m när du ansluter datorn.

Tillbaka upp