Fjärransluta Marantz-ljudenheter

Du kan sända fjärrkontrollssignaler genom att helt enkelt ansluta Marantz-ljudenheten till REMOTE CONTROL IN/OUT-anslutningarna med fjärranslutningskabeln som medföljer enheten.

Ställ in fjärrkontrollknappen på baksidan av den anslutna komponenten på “EXTERNAL” när du ska använda den här funktionen.

Tillbaka upp