Enkel användning

Genom automatisk identifiering av iPod® laddas enheten även efter att den går in i standby-läge länk

Utrustad med automatisk funktion för standby-läget som minskar strömförbrukningen

Tillbaka upp