Högkvalitativt ljud

SMD-kondensatorer med hög kapacitet

En högkapacitetskondensator för 3 300 μF som omsorgsfullt har valts ut för sina akustiska egenskaper används i strömförsörjningen.

Filmkondensatorer och elektrolytiska kondensatorer i hi-fi-klass

Enheten har samma typ av högklassiga filmkondensatorer och elektrolytiska kondensatorer som används i de allra bästa modellerna.

HDAM-differentialingång medför låg brusförstärkning och en krets med lågdistorsionsfilter finns i den snabba HDAM®SA2-effektförstärkaren

Chassi med dubbla lager

Marantz unika filtreringsteknik (MMDF: Marantz Musical Digital Filtering)

Den här enheten är utrustad med översampling och digitala filterfunktioner med en algoritm som utvucklats av Marantz. Enheten stödjer PCM-signaler. Växla mellan två olika typer för att välja din preferens.

Högkvalitativ hörlurskrets

Den här enheten har dubbla förstärkare på samma sätt som toppmodeller, med en spänningsförstärkare med strömåterkoppling via HDAM®SA2 och ett återkopplingsfritt Darlington. Det gör det möjligt med högre hastigheter utan att skapa dynamiskt åldrande beroende på impedansvariationer i hörlurarna.

Isolatordesign

För att undvika ljudförsämring på grund av brus från externa enheter när den här enheten är ansluten till externa enheter som datorer är jordkabeln för USB-ingången isolerad från ljudkretsen.

Tillbaka upp