Registrera förinställningskoder

Det finns två metoder för att registrera förinställningskoder; den enkla metoden för Marantz-spelare och metoden för att registrera förinställningsnummer för andra tillverkares enheter.

Registrera Marantz-spelare

Använd följande enkla metod för att registrera förinställningskoder för Marantz Blu-ray-spelare, DVD-spelare och CD-spelare.

Registrera Blu-ray-spelare

Håll Blu-ray och OPTION nedtryckta tills DEV.-, TV- och AVP-indikatorerna på fjärrkontrollen blinkar grönt och släpp sedan.

Registrera DVD-spelare

Håll DVD och OPTION nedtryckta tills DEV.-, TV- och AVP-indikatorerna på fjärrkontrollen blinkar grönt och släpp sedan.

Registrera CD-spelare

Håll CD och OPTION nedtryckta tills DEV.-, TV- och AVP-indikatorerna på fjärrkontrollen blinkar grönt och släpp sedan.

Registrera flera spelare samtidigt

Håll SMART SELECT 1 – 4 och OPTION nedtryckta tills DEV.-, TV- och AVP-indikatorerna på fjärrkontrollen blinkar grönt och släpp sedan.

Enheter som registreras samtidigt

Håll följande knappar nedtryckta

Blu-ray Disc-spelare

DVD-spelare

CD-spelare

check_mark

check_mark

SMART SELECT 1 och OPTION

check_mark

check_mark

SMART SELECT 2 och OPTION

 

check_mark

check_mark

SMART SELECT 3 och OPTION

check_mark

check_mark

check_mark

SMART SELECT 4 och OPTION

OBSERVERA

Vissa knappar kanske inte fungerar beroende på modellen och tillverkningsåret på din utrustning. I detta fall kan du försöka med “Registrering genom att ange förinställningsnummer” länk.

Registrering genom att ange förinställningsnummer

Följande tabell visar de enhetsgrupper som kan registreras för varje ingångsväljare. Kontrollera förinställningsnumret för enheten du vill registrera i förväg i filen med “Remote Control Preset Codes”.

Knapp

Enhetsgrupper som kan registreras

RC CBL_SAT button_Mz

CBL/SAT-gruppen

RC Blu-ray button_Mz

Användning av BD/DVD-grupper

RC GAME button_Mz

CBL/SAT-gruppen, BD/DVD-gruppen,
ljudgruppen

RC MEDIAPLAYER button_Mz

Användning av CBL/SAT-gruppen

RC DVD button_Mz

Användning av BD/DVD-grupper

RC AUX1 button_Mz

CBL/SAT-gruppen, BD/DVD-gruppen,
ljudgruppen

RC AUX2 button_Mz

CBL/SAT-gruppen, BD/DVD-gruppen,
ljudgruppen

RC CD button_Mz

Användning av ljudgruppen

RC TVAUDIO button_Mz

Användning av TV-gruppen

Håll knappen för den ingångskälla som du vill registrera den förinställda koden för och SETUP nedtryckta tills DEV.-, TV- och AVP-indikatorerna blinkar grönt.
Ange förinställningsnumret (4 siffror) som har angetts för enheten i tabellen med förinställningskoder. Använd sifferknappar (0 – 9) på fjärrkontrollen.

Vissa tillverkare använder flera typer av fjärrkontrollkoder. Ange en annan förinställd kod och kontrollera att den fungerar på rätt sätt.

OBSERVERA

Vissa knappar kanske inte fungerar beroende på modellen och tillverkningsåret på din utrustning.

Tillbaka upp