Ansluta ZONE

Du kan använda följande två metoder för att spela upp video och ljud i ZONE2 och ZONE3.

“Ansluta via HDMI ZONE2-anslutningen” länk

“Ansluta via videoutgången och externa förstärkare” länk

Anslutning 1: Ansluta via HDMI ZONE2-anslutningen

När en TV är ansluten till HDMI ZONE2 OUT-anslutningen kan du spela upp video eller ljud från en enhet som är ansluten till HDMI 1 – 7 IN-anslutningen i ZONE2. (HDMI ZONE2-funktion).

Pict ZONE Audio1 SR7009

Om du ansluter en TV till HDMI ZONE2 OUT-anslutningen och både MAIN ZONE och ZONE2 använder samma ingångskälla kan ljudet till MAIN ZONE mixas ner till 2 kanaler.

Anslutning 2: Ansluta via videoutgången och extern förstärkare

Ljudsignalerna från den här enhetens ljudutgång för ZONE2 och ZONE3 spelas upp i effektförstärkarna i ZONE2 och ZONE3.

Pict ZONE Audio5 A74U

Den analoga ljudsignalen och den 2-kanaliga PCM-signalingången från HDMI-anslutningen eller digitala anslutningar (OPTICAL/COAXIAL) kan spelas upp i ZONE2.

Om du vill spela upp andra HDMI-signaler än 2-kanalig PCM i ZONE2 ska “HDMI Audio” väljas till “PCM”. länk
2-kanaliga PCM-signaler spelas upp från en enhet som anslutits till den ingångskälla som valt för ZONE2 och kan spelas upp i ZONE2.
I detta fall konverteras även ljudet för MAIN ZONE till 2-kanaliga PCM-signaler om MAIN ZONE och ZONE2 använder samma ingångskälla. Beroende på uppspelningsenheten konverteras kanske inte den uppspelade signalen till PCM även om inställningen är gjord.

Den analoga ljudsignalen och den 2-kanaliga PCM-signalingången från digitala anslutningar (OPTICAL/COAXIAL) kan spelas upp i ZONE3.

När “Komponentvideo Ut” på menyn är inställt på “ZONE2” sänder komponentvideoutgången ut “ZONE2”-video. länk

Menyskärmen visas inte i ZONE2.

Tillbaka upp