Källnivå

Den här funktionen korrigerar uppspelningsnivån på den valda ingångskällans ljudingång.

Använd den här inställningen om det finns olikheter i ingångsvolymnivåer mellan de olika källorna.

Källnivå

När ingångskällan är inställd på “HEOS Music” eller “Tuner”

-12 dB – +12 dB (Standard : 0 dB)

Analoga ingångar / Digitala ingångar

När ingångskällan är inställt på något annat än “HEOS Music” eller “Tuner”

-12dB – +12dB (Standard: 0dB)

Analog ingångsnivå kan ställas in separat för ingångskällor som du har tilldelat “ANALOG” i “Ingångstilldelning”. länk

Digital ingångsnivå kan ställas in separat för ingångskällor som du har tilldelat “DIGITAL” i “Ingångstilldelning”. länk

“Källnivå”-inställningarna sparas för varje ingående källa.

Tillbaka upp