Pure Direct-uppspelning

Det här läget används för uppspelning i högre ljudkvalitet än i direktuppspelningsläget.

I det här läget stängs huvudenhetens skärm och analoga videokrets av. Genom att göra det slipper man bruskällor som påverkar ljudkvaliteten.

Tryck på PURE för att välja “Pure Direct”.

Displayen slocknar och Pure Direct-uppspelning startar.

PURE DIRECT-indikatorn tänds.

I Direct - och Pure Direct-ljudlägena går det inte att ändra följande inställningar.

Tonlänk

M-DAX länk

MultEQ® XT32 länk

Dynamic EQlänk

Dynamic Volumelänk

Grafisk EQlänk

Detta kan ställas in genom att trycka på PURE DIRECT på huvudenheten.

OBSERVERA

Videosignaler sänds endast ut när HDMI-signaler spelas i Pure Direct-läget.

När Pure Direct-läget har valts stängs displayen av efter ca 5 sekunder.

Tillbaka upp