Beskrivning av ljudlägestyper

Dolby-ljudläge

Ljudlägestyp

Betydelse

Dolby Atmos∗

Välj detta läge för att spela upp innehåll som är kodat med Dolby Atmos. Om du tidigare har valt ett annat ljudläge, väljer du detta läge igen för uppspelning av Dolby Atmos-innehåll. Det avkodar Dolby Atmos-innehåll och dess positionsdata i realtid och spelar upp ljud från lämpliga högtalare för att skapa en naturlig ljudbild oavsett högtalarkonfiguration. Använd takhögtalare och Dolby Atmos-aktiverade högtalare för att framkalla ett tredimensionellt ljudfält.

Dolby TrueHD

Välj det här läget för att spela upp innehåll som är avkodat med Dolby TrueHD vid 192 kHz/96 kHz.

Dolby Digital Plus

Välj det här läget för att spela upp innehåll som är avkodat med Dolby Digital Plus.

Dolby Digital

Välj det här läget för att spela upp innehåll som är avkodat med Dolby Digital.

Detta läge stöds inte i en högtalarkonfiguration med 5.1 kanaler eller färre.

DTS-ljudläge

Ljudlägestyp

Betydelse

DTS Surround

Det här läget kan väljas vid uppspelning av källor inspelade i DTS.

DTS ES Dscrt6.1∗1

Detta läge är passande för att spela upp skivor inspelade i DTS-ES.
Den bakre surroundkanalen som lagts till med en separerande metod spelas upp som en fristående kanal.
Eftersom alla kanaler är fristående förbättras det 360-gradiga rymduttrycket och ljudlokaliseringen.

DTS ES Mtrx6.1∗1

Detta läge är passande för att spela upp skivor inspelade i DTS-ES.
Den bakre surroundkanal som lagts till till vänster surround- och höger surround-kanalerna genom en matriskodare vid programvaruinspelningen avkodas av denna enhets matrisavkodare dessa spelas upp från varje kanal (vänster surround, höger surround, bakre surround).

DTS 96/24

Det här läget kan väljas vid uppspelning av källor inspelade i DTS 96/24.

DTS-HD

Det här läget kan väljas vid uppspelning av källor inspelade i DTS-HD.

DTS Express

Det här läget kan väljas vid uppspelning av källor inspelade i DTS Express.

DTS:X

Det här läget kan väljas vid uppspelning av innehåll som kodats med DTS:X.
Det avkodar DTS:X-innehåll och dess positionsdata i realtid och spelar upp ljud från lämpliga högtalare för att skapa en naturlig ljudbild oavsett högtalarkonfiguration. Använd höjdhögtalare för att framkalla ett tredimensionellt ljudfält.

DTS Neural:X

I det här läget används DTS Neural:X Upmixer för att utöka diverse källor till naturlig och realistisk flerkanalig uppspelning.
Använd höjdhögtalare som till främre höjdhögtalare för att framkalla ett tredimensionellt ljudfält.

DTS Virtual:X∗2∗3

Detta läge använder DTS Virtual:X med virtuell höjd- och virtuell surround-ljudbearbetning för att åstadkomma ett tredimensionellt ljudfält när höjdhögtalarna inte används.

Kan ställas in när inställningen för “Högtalarkonfig.” - “Surr. bak” är inte inställt på “Ingen”. länk

Detta kan väljas när höjd-, tak- och Dolby Atmos Enabled-högtalare inte används.

Detta kan inte väljas när ingångssignalen är Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD eller Dolby Atmos.

Auro-3D-ljudläge

Ljudlägestyp

Beskrivning

Auro-3D

Läget använder en avkodare med Auro-3D för att skapa en tredimensionell ljudbild med hjälp av höjdkanalen. Det är idealt för uppspelning av signaler som avkodats till Auro-3D med en höjdkanal. Om signaler som inte är avkodade med Auro-3D tas emot används en uppmixer vid namn Auro-Matic för att skapa en realistisk, tredimensionell ljudbild.

Auro-2D Surround

Läget använder en avkodare med Auro-3D för att skapa surroundljud utan en höjdkanal. Det är idealt för uppspelning av signaler som avkodats till Auro-3D utan en höjdkanal. Om signaler som inte är avkodade med Auro-3D tas emot används en uppmixer vid namn Auro-Matic för att spela upp surroundljud.

PCM flerkanaligt ljudläge

Ljudlägestyp

Betydelse

Multi Ch In

Det här läget kan väljas vid uppspelning av flerkanaliga PCM/DSD-källor.

Originalljudläge

Ljudlägestyp

Betydelse

Multi Ch Stereo

Detta läge används för stereoåtergivning via alla högtalarna.

Virtual

Det här läget ger möjlighet att uppleva en utökad surroundljudeffekt när du spelar upp genom endast fronthögtalarna (V/H) och när du lyssnar i stereohörlurar.

Auto-ljudläge

Ljudlägestyp

Betydelse

Auto

I detta läge detekteras typen av digital insignal, t.ex. Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX, Dolby Atmos, DTS, DTS-HD, DTS:X, DTS-ES, PCM (flera kanaler) och uppspelningsläget byts automatiskt till det motsvarande läget.
Om ingångssignalen är analog eller PCM (2-kanalig) används stereouppspelning. För Dolby Digital eller DTS spelas musiken upp i enlighet med respektive kanalnummer.

Stereoljudläge

Ljudlägestyp

Betydelse

Stereo

Det här läget spelar upp 2-kanalsstereo utan någon ytterligare ljudbehandling.

Ljudet återges från den högra och vänstra fronthögtalaren samt subwooferhögtalaren om den är ansluten.

När flerkanaliga signaler matas in mixas de ned till 2-kanaligt ljud och spelas upp utan någon ytterligare ljudbehandling.

Direktljudläge

Ljudlägestyp

Betydelse

Direct

Detta läge spelar upp musiken som den skickas ut från källan.

Pure Direct

Detta läge har ännu bättre ljudkvalitet än “Direct”-läget.
Följande kretsar inaktiveras för att förbättra ljudkvaliteten.

Skärmindikatorkretsen på huvudenheten (skärmen släcks).

Den analoga videoingångs-/utgångsväljaren och processorn är inaktiverade.

Tillbaka upp