Lås för inställningar

Skydda inställningarna mot oavsiktliga ändringar.

Lås

På:

Aktivera skydd av inställningar.

Av
(Standard):

Inaktivera skydd av inställningar.

När inställningen upphävs, ställ in “Lås” på “Av”.

OBSERVERA

När “Lås” är inställt på “På” visas inga inställningar förutom “Lås för inställningar”.

Tillbaka upp