Odtwarzanie z urządzenia Bluetooth

Przed rozpoczęciem odtwarzania muzyki sprawdź następujące rzeczy.

Funkcja Bluetooth na urządzeniu Bluetooth musi być włączona

Musi być zakończone parowanie

Naciśnij przycisk Bluetooth, aby wybrać “Bluetooth” jako źródło dźwięku.

Urządzenie automatycznie połączy się z ostatnio używanym urządzeniem Bluetooth.

Rozpocznij odtwarzanie z urządzenia Bluetooth.

Urządzenie Bluetooth można również obsługiwać za pomocą pilota zdalnego sterowania tego urządzenia.

Przyciski obsługi

Funkcja

Przyciski obsługi

Funkcja

Triangle Right

Odtwarzanie

Pause

Pauza

Square Black

Stop

Skip-Left Skip-Right

Przejdź do poprzedniej ścieżki / Przejdź do następnej ścieżki

Rewind Forward

(Naciśnij i przytrzymaj) Szybko do tyłu / Szybko do przodu

ENTER

Powrót Odtwarzanie / Pauza

(Naciśnij i przytrzymaj) Stop

shirosankaku shirosankaku-Reverse

Przejdź do poprzedniej ścieżki / Przejdź do następnej ścieżki

(Naciśnij i przytrzymaj) Szybko do tyłu / Szybko do przodu

Gdy zasilanie urządzenia jest włączone, źródło wejściowe zostanie automatycznie przełączone na “Bluetooth”, jeśli jest podłączone urządzenie Bluetooth.

Gdy ustawienie “Sterowanie IP” tego urządzenia jest ustawione na “Zawsze wł.”, a urządzenie Bluetooth jest połączone z urządzeniem w stanie czuwania, zasilanie urządzenia zostanie automatycznie włączone. link

Naciśnij STATUS na urządzeniu podczas odtwarzania, aby przełączać wyświetlanie pomiędzy nazwą utworu, nazwą wykonawcy, nazwą albumu itp.

Na ekranie wyświetlane są jedynie znaki alfabetu angielskiego oraz pewne symbole. Wszelkie znaki, które nie mogą być wyświetlone są zastępowane “.” (kropka).

UWAGA

Aby obsługiwać urządzenie Bluetooth pilotem zdalnego sterowania opisywanego urządzenia, urządzenie Bluetooth musi obsługiwać profil AVRCP.

Pilot zdalnego sterowania urządzenia może nie współdziałać z niektórymi urządzeniami Bluetooth.

W zależności od typu urządzenia Bluetooth, to urządzenie wysyła sygnał audio, który jest połączony z ustawieniem głośności na urządzeniu Bluetooth.

Czynności dostępne poprzez menu opcji

powrót do góry