Parowanie z urządzeniem Bluetooth

Aby słuchać muzyki z urządzenia Bluetooth na tym urządzeniu, urządzenie Bluetooth musi zostać uprzednio sparowane z tym urządzeniem.

Gdy urządzenie Bluetooth zostało sparowane, nie zachodzi potrzeba ponownego parowania.

Przygotowanie do odtwarzania.
Podłącz dołączone do zestawu anteny zewnętrzne dla połączenia Bluetooth/bezprzewodowego do złączy antenowych połączenia Bluetooth/bezprzewodowego połączenia LAN na tylnym panelu. link
Naciśnij przycisk POWER Power Button , aby włączyć zasilanie urządzenia.
Naciśnij przycisk Bluetooth, aby wybrać “Bluetooth” jako źródło dźwięku.

Przy pierwszym użyciu urządzenie automatycznie przejdzie w tryb parowania i “Pairing...” pojawi się na wyświetlaczu urządzenia.

Wybierz to urządzenie, gdy jego nazwa pojawi się na liście urządzeń widocznej na wyświetlaczu urządzenia Bluetooth.

Po zakończeniu parowania, nazwa urządzenia pojawi się na wyświetlaczu tego urządzenia.

Podłącz urządzenie Bluetooth, podczas gdy “Pairing” jest wyświetlane na wyświetlaczu amplitunera.
Wykonuj połączenie z urządzeniem Bluetooth blisko urządzenia (około 1 m).

Przy podłączaniu drugiego urządzenia Bluetooth, naciśnij i przytrzymaj Bluetooth przez około 3 sekundy lub wybierz “Parowanie” z menu opcji, aby sparować urządzenie. link

To urządzenie może być sparowane z maksymalnie 8 urządzeniami Bluetooth. Gdy sparowane jest 9 urządzenie, zostanie ono zarejestrowane na miejscu najstarszego zarejestrowanego urządzenia.

Kiedy liczba pojawia się na wyświetlaczu urządzenia, upewnij się, że jest taka sama, jak liczba wyświetlana na ekranie urządzenia Bluetooth, a następnie wybierz “Pozwól” zarówno dla urządzenia, jak i urządzenia Bluetooth.

Wprowadź “0000”, gdy na ekranie urządzenia Bluetooth pojawi się prośba o podanie hasła.

powrót do góry