Parowanie przy pomocy trybu parowania

Sparuj to urządzenie z urządzeniem Bluetooth.

Naciśnij OPTION, gdy źródłem wejściowym jest “Bluetooth”.

Wyświetlony zostanie ekran menu opcji.

Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz opcję “Parowanie”, następnie naciśnij przycisk ENTER.

Urządzenie przejdzie w tryb parowania.

Wybierz to urządzenie, gdy jego nazwa pojawi się na liście urządzeń widocznej na wyświetlaczu urządzenia Bluetooth.

Po zakończeniu parowania, nazwa urządzenia pojawi się na wyświetlaczu tego urządzenia.

Kiedy liczba pojawia się na wyświetlaczu urządzenia, upewnij się, że jest taka sama, jak liczba wyświetlana na ekranie urządzenia Bluetooth, a następnie wybierz “Pozwól” zarówno dla urządzenia, jak i urządzenia Bluetooth.

Wprowadź “0000”, gdy na ekranie urządzenia Bluetooth pojawi się prośba o podanie hasła.

powrót do góry