Odtwarzanie plików z pamięci USB

Podłącz pamięć USB do portu USB. link
Naciśnij przycisk iPod/USB, aby wybrać “iPod/USB” jako źródło dźwięku.
Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Right wybierz plik do odtworzenia, a następnie naciśnij przycisk ENTER.

Rozpocznie się odtwarzanie.

Przyciski obsługi

Funkcja

Przyciski obsługi

Funkcja

Triangle Right

Odtwarzanie

Pause

Pauza

Square Black

Stop

Skip-Left Skip-Right

Przejdź do poprzedniej ścieżki / Przejdź do następnej ścieżki

Rewind Forward

(Naciśnij i przytrzymaj) Szybko do tyłu / Szybko do przodu

ENTER

Powrót Odtwarzanie / Pauza

(Naciśnij i przytrzymaj) Stop

shirosankaku shirosankaku-Reverse

Przejdź do poprzedniej ścieżki / Przejdź do następnej ścieżki

(Naciśnij i przytrzymaj) Szybko do tyłu / Szybko do przodu

CH/PAGE  kurosankaku   Sankaku-Reverse

Przełącz na poprzednią stronę/następną stronę wyświetlanej listy

HOME

Przejdź do ekranu początkowego

Jeżeli pliki muzyczne MP3 zawierają dane dotyczące albumu, album ten może być wyświetlany w momencie odtwarzania pliku.

Podczas odtwarzania plików zawierających obrazy (JPEG), są one odtwarzane w kolejności, w jakiej zostały zapisane w folderze.

UWAGA

Firma Marantz nie ponosi odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia danych zarejestrowanych w urządzeniu USB w czasie, gdy urządzenie USB podłączone jest do amplitunera.

Czynności dostępne poprzez menu opcji

powrót do góry