Bassynkronisering

För innehåll som inspelats på flera kanaler så som Blu-ray-skivor kan de inspelade lågfrekvenseffekterna (LFE) spelas upp osynkade och fördröjda. Den här funktionen korrigerar en sådan fördröjning av lågfrekvenseffekter (LFE).

0 ms – 16 ms (Standard: 0 ms)

Hur lågfrekvenseffekter (LFE) fördröjs beror på skivan. Ställ in denna till önskat värde.

“Bassynkronisering”-inställningarna sparas för varje ingående källa.

Detta kan anges när LFE-signalen finns i ingångssignalen.

Detta kan inte anges när ljudläget är inställt på “Direct” eller “Pure Direct”.

Detta kan inte anges när ingångsläge är inställt på “7.1CH IN”.

Tillbaka upp