Spela musik från en Bluetooth-enhet

För att lyssna på musik från en Bluetooth-enhet på den här enheten måste Bluetooth-enheten först sammankopplas med den här enheten.

När en Bluetooth-enhet har sammankopplats behöver den inte sammankopplas igen.

Förbered för uppspelning.
Anslut de medföljande externa antennerna för Bluetooth/trådlösa anslutningar till uttaget för antenner för Bluetooth/trådlöst LAN på bakpanelen. länk
Tryck på POWER Power Button för att slå på strömmen.
Tryck på Bluetooth.

Vid första starten går den här enheten automatiskt in i sammankopplingsläget och “Pairing...” visas på enhetens skärm.

Aktivera Bluetooth-inställningarna på din mobila enhet.
Välj den här enheten när dess namn visas i listan med enheter på Bluetooth-enhetens skärm.

Anslut Bluetooth-enheten när “Pairing” visas på enhetens skärm.
Utför anslutningen med Bluetooth-enheten i närheten av den här enheten (ungefär 1 m).

Spela upp musik med valfri app på din Bluetooth-enhet.

Bluetooth-enheten kan styras med fjärrkontrollen till den här enheten.

Nästa gång du trycker på Bluetooth-knappen på fjärrkontrollen ansluter den här enheten till den senaste Bluetooth-enhet som anslöts.

Funktionsknappar

Funktion

Funktionsknappar

Funktion

Triangle Right

Avspelning

Pause

Paus

Square Black

Stopp

Skip-Left Skip-Right

Hoppa till föregående spår/Hoppa till nästa spår

Tryck på STATUS på den här enheten för att växla mellan att visa låtnamn, artistnamn och albumnamn osv på skärmen.

Tillbaka upp