Wi-Fi inställningar

Anslut till en router för trådlöst LAN (Wi-Fi).
Routern kan anslutas på följande sätt. Använd den anslutningsmetod som passar din hemmamiljö.

Sök nätverk

Välj det nätverk du vill ansluta till från listan med möjliga nätverk som visas på TV-skärmen.

Välj det nätverk du vill ansluta till från listan med trådlösa nätverk.

Välj “Sök igen” om nätverket inte kan hittas.

Ange ditt lösenord och välj “OK”.

Använd iOS-enhet

Använd din iOS-enhet (iPhone/iPod/iPad) för att ansluta till nätverket. Genom att ansluta din iOS-enhet till den här enheten via Wi-Fi kan den automatiskt anslutas till samma nätverk som enheten.

Välj “Använd iOS-enhet” på TV-skärmen.
Kolla så att din iOS-enhet är ansluten till den trådlösa LAN (Wi-Fi)-routern och välj “Marantz SR8015” från “STÄLL IN NY AIRPLAY-HÖGTALARE...” längst ner på Wi-Fi-konfigurationsskärmen för din iOS-enhet.
Peka på “Nästa” på skärmen på din iOS-enhet.

iOS-enhetens inbyggda programvara måste stödja iOS 7 eller senare.

WPS-router

Använd en WPS-kompatibel router för att ansluta med tryckknappsmetoden.

Välj “Tryck på knapp” på TV-skärmen.
Byt till WPS-läget genom att trycka på WPS-knappen på den router du vill ansluta till.

Tiden som gäller efter knapptryckningen varierar beroende på router.

Välj “Anslut” på TV-skärmen inom 2 minuter.

Manuell

Ange namnet (SSID) och lösenordet för det nätverk som du vill ansluta till.

Gör följande inställningar.

SSID:

Ange namnet på det trådlösa nätverket (SSID).

Säkerhet:

Välj krypteringsmetod efter krypteringsinställningen för den åtkomstpunkt du använder.

Lösenord:

Ange lösenordet.

Välj “Anslut” när inställningarna är klara.

Inställningarna för trådlöst LAN (Wi-Fi) på den här enheten kan även konfigureras via en PC eller surfplatta som stöder anslutning via trådlöst LAN.

Håll knapparna DIMMER och ZONE SELECT på huvudenheten nedtryckta i minst 3 sekunder när enhetens ström är på.
Anslut det trådlösa LAN som datorn eller surfplattan använder till “Marantz SR8015” när meddelandet “Anslut din Wi-Fi-enhet till Wi-Fi-nätverket “Marantz SR8015”.” visas på skärmen.
Starta webbläsaren och ange “192.168.1.16/settings/” som URL.
Använd webbläsaren för att ange inställningarna, välj “Anslut” och avsluta sedan inställningarna.

Standardnyckeln på enheten är låst till “1”. Konfigurera routerns standardnyckel till “1” för att använda den.

Tillbaka upp