Välja ljudläge

Tryck på MOVIE, MUSIC eller GAME när du vill välja ett ljudläge.

MOVIE:

Byter till det ljudläge som passar för att se på film och TV-program.

MUSIC:

Byter till det ljudläge som passar för att lyssna på musik.

GAME:

Byter till det ljudläge som passar för att spela spel.

Knapparna MOVIE, MUSIC och GAME sparar det ljudläge som senast valdes för knappen. När du trycker på MOVIE, MUSIC eller GAME väljer du samma läge som vid föregående uppspelning.

Om du spelar upp ett innehåll som inte stöder det tidigare ljudläget väljs det lämpligaste ljudläget för innehållet automatiskt.

Detta kan också ställas in genom att trycka på MOVIE, MUSIC eller GAME på huvudenheten.

Byta ljudläge

Tryck på MOVIE, MUSIC eller GAME nedtryckt för att visa upp en lista över de ljudlägen som kan väljas. Varje gång du trycker på MOVIE, MUSIC eller GAME ändras ljudläget.

Medan listan visas kan du även använda shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja ljudläge.

Prova olika ljudlägen och hitta ditt favoritläge.

Ställ in surroundläget på Dolby Atmos/Surround vid uppspelning av Dolby Atmos-avkodat innehåll. Dolby Atmos/Surround ger den optimala lyssnarupplevelsen från Blu-ray- och strömmande källor som är avkodade med Dolby Atmos samt från kanalbaserat innehåll. Standardinställningen på den här receivern är Dolby Atmos/Surround.

Bracket Open Exempel Bracket Close  Om du trycker på MOVIE

GUI Surround S73

Tillbaka upp