Bakpanelen

Name Rear Small1 S85N

Antennanslutningar för Bluetooth/trådlöst LAN

Används för att ansluta de medföljande externa antennerna för Bluetooth/trådlösa anslutningar som behövs för nätverksanslutning till trådlöst LAN eller för anslutning till handhållen enhet via Bluetooth. länk

Placera de externa antennerna för Bluetooth/trådlösa anslutningar jämnt över skruvuttagen på baksidan.
Vrid medurs tills antennerna är fullständigt anslutna.
Rotera antennen uppåt för att få bästa mottagning.
Pict AntennaAngle S85N

Analoga ljudanslutningar (AUDIO)

Används för anslutning av enheter som har analoga ljudanslutningar.

NETWORK-anslutning

Används för att ansluta en LAN-kabel då man ansluter till ett trådanslutet LAN. länk

7.1-kanalingångar (7.1CH IN)

Används för att ansluta till enheter som har flerkanalsutgångar för ljudet. länk

Name Rear Small2 S85N

HDMI-kontakter

Används för anslutning av enheter som har HDMI-kontakter.

PRE OUT-anslutningar

Används för anslutning av en subwoofer med inbyggd förstärkare eller en extern strömförstärkare.

Video-anslutningar (VIDEO)

Används för anslutning av enheter som har videoanslutningar.

Komponentvideo-anslutningar (COMPONENT VIDEO)

Används för anslutning av enheter som har komponentvideoanslutningar.

Elanslutning (AC IN)

Används för anslutning av nätkabeln. länk

Name Rear Small3 S85N

SIGNAL GND-anslutning

Används för att ansluta en jordkabel till skivspelaren. länk

DC OUT-uttag

Används för anslutning av enheter som har triggerfunktion. länk

FLASHER IN-uttag

Används när en styrdosa eller liknande används för att kontrollera enheten.

REMOTE CONTROL-uttag

Används för anslutning av infraröda mottagare/sändare så att den här enheten och externa enheter ska kunna kontrolleras från ett annat rum. länk

RS-232C-anslutning

Används för att ansluta automatiska kontroller för hemmet med RS-232C-anslutning. Mer information om seriell styrning av den här enheten finns i bruksanvisningen till styrenheten för hemautomatisering.

Utför nedanstående operation innan.

Så på strömmen till apparaten.
Stäng av strömmen till apparaten från den externa styrenheten.
Kontrollera att den här enheten är i standby-läget.

Digitala ljudanslutningar (DIGITAL AUDIO)

Används för anslutning av enheter som har digitala ljudanslutningar.

Högtalaranslutningar (SPEAKERS)

Används för anslutning av högtalare. länk

OBSERVERA

Rör inte vid de inre kontaktblecken i kontakterna på den bakre panelen. Du kan avge laddningar av statisk elektricitet som medför att enheten skadas permanent.

Tillbaka upp