Ansluta 13.1-kanalhögtalare

Det här systemet, som baserats på ett 5.1-kanaligt system, kan spela upp till 13.1-kanaler samtidigt.

Exempelanslutning vid användning av tre uppsättningar takhögtalare

Pict SP Layout 13.1 TF TR TM

Ställ “Golv” på “5kanaler & SB” och “Höjdhögt.” på “6kanaler” i menyn när en anslutning med den här konfigurationen används. länk, länk

Conne SP 13.1 TF TR TM S85U

Du kan ändra kombinationen av kanalerna HEIGHT1, HEIGHT2 och HEIGHT3 i inställningarna. länk

Du kan ansluta den externa effektförstärkaren till frontkanalen i stället för till Height3-kanalen. I detta fall ska du ansluta Height3-kanalen till HEIGHT 3/FRONT WIDE-högtalarens utgångar och ansluta den externa effektförstärkaren till PRE OUT-anslutningarna för frontkanalen. Använd sedan inställningen “Förförst.ut” i menyn för att ställa in “Front” för kanalen som är ansluten till den externa effektförstärkaren.länk

Exempelanslutning vid användning av två uppsättningar höjdhögtalare och en uppsättning takhögtalare

Pict SP Layout 13.1 FH RH TM

Ställ “Golv” på “5kanaler & SB” och “Höjdhögt.” på “6kanaler” i menyn när en anslutning med den här konfigurationen används. länk, länk

Conne SP 13.1 FH RH TM S85U

Du kan ändra kombinationen av kanalerna HEIGHT1, HEIGHT2 och HEIGHT3 i inställningarna. länk

Du kan ansluta den externa effektförstärkaren till frontkanalen i stället för till Height3-kanalen. I detta fall ska du ansluta Height3-kanalen till HEIGHT 3/FRONT WIDE-högtalarens utgångar och ansluta den externa effektförstärkaren till PRE OUT-anslutningarna för frontkanalen. Använd sedan inställningen “Förförst.ut” i menyn för att ställa in “Front” för kanalen som är ansluten till den externa effektförstärkaren.länk

Exempelanslutning vid användning av två uppsättningar höjdhögtalare och en uppsättning främre bredhögtalare

Pict SP Layout 13.1 FH RH FW

Ställ “Golv” på “5kan & SB & FB” och “Höjdhögt.” på “4kanaler” i menyn när en anslutning med den här konfigurationen används. länk, länk

Conne SP 13.1 FH RH FW S85U

Du kan ändra kombinationen av kanalerna HEIGHT1 och HEIGHT2 i inställningarna. länk

Du kan ansluta den externa effektförstärkaren till frontkanalen i stället för frontsidokanalen. Anslut i detta fall frontsidokanalen till högtalarkontakterna HEIGHT 3/FRONT WIDE och anslut den externa effektförstärkaren till PRE OUT-kontakterna för frontkanalen. Använd sedan inställningen “Förförst.ut” i menyn för att ställa in “Front” för kanalen som är ansluten till den externa effektförstärkaren.länk

Exempelanslutning vid användning av tre uppsättningar Dolby Atmos Enabled-högtalare

Pict SP Layout 13.1 FD SD BD

Ställ “Golv” på “5kanaler & SB” och “Dolby-högt.” på “6kanaler” i menyn när en anslutning med den här konfigurationen används. länk, länk

Conne SP 13.1 FD SD BD S85U

Du kan ändra kombinationen av kanalerna HEIGHT1, HEIGHT2 och HEIGHT3 i inställningarna. länk

Du kan ansluta den externa effektförstärkaren till frontkanalen i stället för till Height3-kanalen. I detta fall ska du ansluta Height3-kanalen till HEIGHT 3/FRONT WIDE-högtalarens utgångar och ansluta den externa effektförstärkaren till PRE OUT-anslutningarna för frontkanalen. Använd sedan inställningen “Förförst.ut” i menyn för att ställa in “Front” för kanalen som är ansluten till den externa effektförstärkaren.länk

Exempelanslutning för Auro-3D 13.1-kanaligt system

Högtalarkonfigurationen är optimerad för uppspelning av Auro-3D.

Pict SP Layout 13.1 Auro

Ställ “Golv” på “5kanaler & SB” och “Höjdhögt.” på “6kanaler” i menyn när en anslutning med den här konfigurationen används. länk, länk
Ställ därefter “Höjd” - “Främre” på “Främre höjd & center höjd” och “Mitterst” på “Surr. höjd & surr. topp”. länk

Conne SP 13.1 Auro S85U

Du kan ändra kombinationen av kanalerna HEIGHT1, HEIGHT2 och HEIGHT3 i inställningarna. länk

För bästa Auro-3D-upplevelse rekommenderas det att använda Surroundhöjdhögtalare, men du kan använda Bakre höjdhögtalare från en Dolby Atmos-högtalarkonfiguration istället för Surroundhöjdhögtalare.

Du kan ansluta den externa effektförstärkaren till frontkanalen i stället för till Height3-kanalen. I detta fall ska du ansluta Height3-kanalen till HEIGHT 3/FRONT WIDE-högtalarens utgångar och ansluta den externa effektförstärkaren till PRE OUT-anslutningarna för frontkanalen. Använd sedan inställningen “Förförst.ut” i menyn för att ställa in “Front” för kanalen som är ansluten till den externa effektförstärkaren.länk

Kombinationen av kanalerna HEIGHT1, HEIGHT2 och HEIGHT3 kan ändras till följande mönster i enlighet med det högtalarsystem som används.
Ange detta via “Först.tilldelning” i menyn. länk

Den kombination av höjdhögtalare som ska användas

Inkopplade högtalaranslutningar

 

Antal höjd-/takhögtalare

Antal Dolby-högtalare

Kombinationsmönster

HEIGHT1

HEIGHT2

HEIGHT 3/
FRONT WIDE Flower Mark 1

2kanaler

2kanaler

Inga

Främre höjd

Främre höjd

Främre topp

Främre topp

Mittersta topp

Mittersta topp

Bakre topp

Bakre topp

Bakre höjd

Bakre höjd

Inga

2kanaler

Främre Dolby

Främre Dolby

Surround Dolby

Surround Dolby

Bakre Dolby Flower Mark 2

Bakre Dolby

4kanaler

2kanaler

2kanaler

Främre Dolby & bakre topp

Främre Dolby

Bakre topp

Främre Dolby & bakre höjd

Främre Dolby

Bakre höjd

Främre höjd & surr. Dolby

Främre höjd

Surround Dolby

Främre höjd & bakre Dolby Flower Mark 2

Främre höjd

Bakre Dolby

Främre topp & surr. Dolby

Främre topp

Surround Dolby

Främre topp & bakre Dolby Flower Mark 2

Främre topp

Bakre Dolby

Den kombination av höjdhögtalare som ska användas

Inkopplade högtalaranslutningar

 

Antal höjd-/takhögtalare

Antal Dolby-högtalare

Kombinationsmönster

HEIGHT1

HEIGHT2

HEIGHT 3/
FRONT WIDE Flower Mark 1

4kanaler

4kanaler

Inga

Främre höjd & mittersta topp

Främre höjd

Mittersta topp

Främre höjd & bakre topp

Främre höjd

Bakre topp

Främre höjd & bakre höjd Flower Mark 3

Främre höjd

Bakre höjd

Främre höjd & surr. höjd

Främre höjd

Surr. höjd

Främre topp & bakre topp

Främre topp

Bakre topp

Främre topp & bakre höjd

Främre topp

Bakre höjd

Mittersta topp & bakre höjd

Mittersta topp

Bakre höjd

Inga

4kanaler

Främre Dolby & surr. Dolby

Främre Dolby

Surround Dolby

Främre Dolby & bakre Dolby Flower Mark 2

Främre Dolby

Bakre Dolby

5kanaler

5kanaler

Inga

Främre höjd & bakre höjd & Surround topp Flower Mark 3

Främre höjd

Bakre höjd

L: Surround topp

Främre höjd & surr. höjd och Surround topp Flower Mark 3

Främre höjd

Surr. höjd

L: Surround topp

Främre höjd & bakre höjd och Center höjd

Främre höjd

Bakre höjd

R: Center höjd

Främre höjd & surr. höjd och Center höjd

Främre höjd

Surr. höjd

R: Center höjd

Den kombination av höjdhögtalare som ska användas

Inkopplade högtalaranslutningar

 

Antal höjd-/takhögtalare

Antal Dolby-högtalare

Kombinationsmönster

HEIGHT1

HEIGHT2

HEIGHT 3/
FRONT WIDE Flower Mark 1

6kanaler

6kanaler

Inga

Främre höjd & surr. höjd & Bakre höjd Flower Mark 4

Främre höjd

Bakre höjd

Surr. höjd

Främre höjd & bakre höjd och Surround topp och Center höjd Flower Mark 3

Främre höjd

Bakre höjd

L: Surround topp
R: Center höjd

Främre höjd & surr. höjd och Surround topp och Center höjd

Främre höjd

Surr. höjd

L: Surround topp
R: Center höjd

Främre höjd & mittersta topp & Bakre höjd Flower Mark 3 Flower Mark 5

Främre höjd

Bakre höjd

Mittersta topp

Främre topp & Mittersta topp & Bakre topp Flower Mark 5

Främre topp

Bakre topp

Mittersta topp

4kanaler

2kanaler

Främre höjd & surr. Dolby & Bakre höjd Flower Mark 3

Främre höjd

Bakre höjd

Surround Dolby

Främre topp & surr. Dolby & Bakre topp

Främre topp

Bakre topp

Surround Dolby

2kanaler

4kanaler

Främre höjd & surr. Dolby & Bakre Dolby Flower Mark 2

Främre Dolby

Bakre Dolby

Surround Dolby

Främre Dolby & Mittersta topp & Bakre Dolby Flower Mark 2

Främre Dolby

Bakre Dolby

Mittersta topp

Främre Dolby & surr. Dolby & Bakre höjd

Främre Dolby

Bakre höjd

Surround Dolby

Inga

6kanaler

Främre Dolby & surr. Dolby & Bakre Dolby Flower Mark 2

Främre Dolby

Bakre Dolby

Surround Dolby

Koppla till HEIGHT3/FRONT WIDE-högtalaranslutningen för att använda främre bredhögtalare. Ställ in “Golv” i menyn på “5kanaler & FB” eller “5kan & SB & FB”. länk

Kombinationen kan användas när bakre surroundhögtalare används.

För bästa Auro-3D-upplevelse rekommenderas det att använda Surroundhöjdhögtalare, men du kan använda Bakre höjdhögtalare från en Dolby Atmos-högtalarkonfiguration istället för Surroundhöjdhögtalare.

Använd två uppsättningar höjdhögtalare i tillämpliga ljudlägen för Dolby Atmos-, DTS:X- eller Auro-3D-uppspelning.
Använd främre höjd- och bakre höjdhögtalare för Dolby Atmos- eller DTS:X-uppspelning.
Använd främre höjd- och surroundhöjdhögtalare för Auro-3D-uppspelning.

Kombinationen kan användas när “Golv” i menyn är inställt på “5kanaler” eller “5kanaler & SB”. länk

Tillbaka upp