Frontpanelen

Name Front Small1 S85

Strömbrytare ( Power Button )

Används för att välja mellan på/av (standby) i MAIN ZONE (det rum där den här enheten står). länk

Strömindikator

Följande ljusindikatorer visas beroende på strömstatus:

Av: Strömmen är på

Röd: Normalt standby-läge:

Orange:

När “HDMI pass-through” är inställt på “På”länk

När “HDMI-styrning” är inställt på “På”länk

När “Nätverkskontroll” är inställt på “Alltid på” länk

INPUT SELECTOR-kontroll

Med den här kontrollen väljer du ingångskälla. länk

Huvuddisplay

Här visas olika typer av information. länk

Fjärrkontrollsensor

Den här sensorn tar emot signaler från fjärrkontrollen. länk

VOLUME-kontroll

Med den här kontrollen ställer du in volymnivån. länk

Lucka

När du vill använda knappar och/eller anslutningar bakom luckan trycker du nedtill på luckan för att öppna den. Var försiktig så att du inte klämmer dig när du stänger luckan.

Pict DoorOpen S82

Tillbaka upp