Trådlöst LAN

Om du ansluter till ett nätverk via trådlöst LAN ska de externa antennerna för Bluetooth/trådlösa anslutningar anslutas till uttaget i bakpanelen och resas upp.

Läs i “Wi-Fi inställningar” om hur du ansluter till en trådlös LAN-router. länk

Conne Wireless S85N

Du rekommenderas att tillsammans med apparaten använda en router med följande funktioner:

Inbyggd DHCP-server
Denna funktion tilldelar IP-adresser automatiskt i nätverket.

Inbyggd 100BASE-TX-växlare
När flera olika enheter kopplas samman rekommenderas bruk av en hub med en överföringshastighet på 100 Mbps eller mer.

Använd enbart skärmade STP eller ScTP-LAN-kabel (finns på elektronikaffärer). (CAT-5 eller bättre rekommenderas)

Den normala skärmade typen av LAN-kabel rekommenderas.
Om en flat typ av kabel eller oskärmad typ av kabel används kan andra enheter påverkas av störljud.

Om du använder denna enhet ansluten till ett nätverk utan någon DHCP-funktion konfigurerar du IP-adress osv. under “Nätverk”. länk

OBSERVERA

Router-typer som kan användas beror på din Internet-leverantör. Kontakta din Internet-leverantör eller en datoraffär för närmare anvisningar.

Den här enheten är inte kompatibel med PPPoE. En PPPoE-kompatibel router krävs om din avtalade linje inte ställdes in med PPPoE.

Anslut inte en NETWORK-kontakt direkt till LAN-porten/Ethernet-anslutningen på din dator.

Ett flertal onlinetjänster kan tas ur bruk utan någon förvarning.

Tillbaka upp