Anslutning 2: TV som har ett HDMI-uttag men är inkompatibel med ARC (Audio Return Channel) / eARC (Enhanced Audio Return Channel)

Använd en HDMI-kabel för att ansluta TV:n till den här enheten.

Använd en optisk kabel för att ansluta TV:n till den här enheten när du vill spela upp ljud från TV:n.

Conne HDMITV2 S85N

Tillbaka upp