Ansluta ZONE

Du kan använda följande tre metoder för att spela upp video och ljud i ZONE2 och ZONE3.

“Ansluta via HDMI ZONE2-anslutningen” länk

“Ansluta via videoutgången och högtalarutgången” länk

“Ansluta via videoutgången och externa förstärkare” länk

Anslutning 1: Ansluta via HDMI ZONE2-anslutningen

När en TV är ansluten till HDMI ZONE2 OUT-anslutningen kan du spela upp video eller ljud från en enhet som är ansluten till HDMI 1 – 6 IN-anslutningen i ZONE2. (HDMI ZONE2-funktion).

Pict ZONE Audio1 SR7009

Om du ansluter en TV till HDMI ZONE2 OUT-anslutningen och både MAIN ZONE och ZONE2 använder samma ingångskälla kan ljudet till MAIN ZONE mixas ner till 2 kanaler.

Anslutning 2 : Ansluta via videoutgången och högtalarutgången

När “Tilldelningsläge” på menyn är inställt på något av följande skickas ljudet ut från högtalare i ZONE2 eller ZONE3. länk

Tilldelningsläge: 9.1 kan + ZON 2

Pict ZONE Audio2 S85U

Tilldelningsläge: 9.1 kan + ZON 3

Pict ZONE Audio3 S85U

Tilldelningsläge: 9.1 kan+ZON 2/3-MONO

Pict ZONE Audio4 S85U

Anslutning 3: Ansluta via videoutgången och extern förstärkare

Ljudsignalerna från den här enhetens ljudutgång för ZONE2 och ZONE3 spelas upp i effektförstärkarna i ZONE2 och ZONE3.

Pict ZONE Audio5 S85U

Om ingången för ZONE2 och ZONE3 är inställd på “Source” kan du lyssna på alla typer av ingångssignaler från ZONE2 och ZONE3.

Om ingången för ZONE2 är inställd på en särskild källa (som CBL/SAT) kan du bara lyssna på analoga signaler eller 2-kanaliga PCM-signaler (från HDMI-anslutningar eller digitala anslutningar (OPTICAL/COAXIAL)) från ZONE2. För att spela upp en annan HDMI-signal än en 2-kanalig PCM-signal i ZONE2 ska “HDMI Audio” ställas in på “PCM”. länk
2-kanaliga PCM-signaler spelas upp från en enhet som anslutits till den ingångskälla som valt för ZONE2 och kan spelas upp i ZONE2. I detta fall konverteras även ljudet för MAIN ZONE till 2-kanaliga PCM-signaler om MAIN ZONE och ZONE2 använder samma ingångskälla. Beroende på uppspelningsenheten konverteras kanske inte den uppspelade signalen till PCM även om inställningen är gjord.

Den analoga ljudsignalen och den 2-kanaliga PCM-signalingången från digitala anslutningar (OPTICAL/COAXIAL) kan spelas upp i ZONE3.

När “Komponentvideo Ut” på menyn är inställt på “ZONE2” sänder komponentvideoutgången ut “ZONE2”-video. länk

Menyskärmen visas inte i ZONE2 och ZONE3.

Tillbaka upp