Fjärrkontroll

Name RC045-1

Visning

LEARN-indikator

Den här indikatorn lyser när fjärrkontrollens inlärningsfunktion används. länk

Informationsfönster

“AVR” visas när enheten används.

Namnet på ingångskällan visas när en extern enhet används.

“TV” visas när TV:n används.

RC indicator -indikator

Den här indikatorn lyser när fjärrkontrollen skickar signaler.

Funktionsknapp för AVR

När förinställda koder har registrerats på fjärrkontrollen kan du trycka på den här knappen för att använda menyn på enheten.

SET-knapp

Den här knappen används för olika inställningar på fjärrkontrollen.

ZONE SELECT-knapp

Används för att byta zon (MAIN ZONE, ZONE2, ZONE3) som styrs med fjärrkontrollen.

Name RC045-2

Enhetens funktionsknappar (DEVICE  Power Button  / DEVICE MENU)

Används för att slå på och av strömmen till externa enheter och öppna menyer. Förinställda koder måste registreras innan dessa knappar kan användas. länk

Ingångsväljare

Används för att välja ingångskälla.

SLEEP-knapp

Med den här knappen ställer du in insomningstimern. länk

Sökknappar för kanal/sida (CH/PAGE  kurosankaku Sankaku-Reverse )

Du byter sida med dessa. länk

ECO Mode-knapp

Denna byter till ECO Mode. länk

Informationsknapp (INFO)

Med den här knappen visas statusinformation på TV-skärmen. länk

Markörknappar ( shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left White-Arrow-Right )

Med dessa väljer du inställningar.

BACK-knapp

Den här knappen används för att återgå till föregående skärm.

Name RC045-3

HOME-knapp

Med den här knappen väljer du startskärmen (översta skärmen) när ingångskällan är “HEOS Music”. länk

Systemknappar

Använd dessa för uppspelningsrelaterade funktioner.

SMART SELECT-knappar (1 - 4)

Dessa hämtar registrerade inställningar på varje knapp, som ingångskälla, volymnivå och ljudlägesinställningar. länk

SOUND MODE-knappar

Med dessa väljer du ljudläge. länk

Sifferknappar

Används för att mata in siffror i enheten. länk

Fjärrkontrollsändare

Denna överför signaler från fjärrkontrollen. länk

POWER-knapp ( Power Button )

Med den här knappen slår du på/av strömmen.

Name RC045-4

Funktionsknappar för TV (TV  Power Button  / TV MENU / TV INPUT)

Används för att slå på och av TV:n, växla TV-ingång och öppna menyer. Förinställda koder måste registreras innan dessa knappar kan användas. länk

Ljusknapp

Används för att tända bakgrundsljuset i cirka 2 sekunder. länk

VOLUME-knappar ( kurosankaku Sankaku-Reverse )

Med dessa ställer du in volymnivån.

MUTE-knapp ( Silent )

Med den här knappen stänger du av ljudet.

OPTION-knapp

Med den här knappen visas alternativmenyn på TV-skärmen.

SETUP-knapp

Med den här knappen visas menyn på TV-skärmen. länk

ENTER-knapp

Med den här knappen bekräftar du inställningar.

Tillbaka upp