När luckan är öppen

Name Front Small2-1 S85

DYNAMIC EQ-knapp

Används för att byta Dynamic EQ-inställning. länk

PURE DIRECT-knapp/-indikator

Används för att byta ljudläge mellan Direct, Pure Direct och Auto. länklänk)
Denna lyser när Pure Direct-läget har valts som ljudläge.

M-DAX-knapp/-indikator

Används för att aktivera M-DAX-läget. länk
Denna lyser när M-DAX-läget har valts.

Dynamic Volume-knapp (DYNAMIC VOL)

Används för att byta Dynamic Volume-inställning. länk

Sub-display

Här visas olika typer av information. länk

BACK-knapp

Den här knappen används för att återgå till föregående skärm.

Markörknappar ( shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left White-Arrow-Right )

Med dessa väljer du inställningar.

ENTER-knapp

Med den här knappen bekräftar du inställningar.

SETUP-knapp

Med den här knappen visas menyn på TV-skärmen. länk

Name Front Small2-2 S85

MOVIE-knapp

Används för att byta ljudläge till “Movie”. länk

MUSIC-knapp

Används för att byta ljudläge till “Music”. länk

GAME-knapp

Används för att byta ljudläge till “Game”. länk

Informationsknapp (INFO)

Med den här knappen visas statusinformation på TV-skärmen. länk

Växlingsknapp för högtalare A/B (SPKR A/B)

Används för att ange vilka fronthögtalare som ska användas. länk

HDMI OUT-knapp

Används för att välja HDMI-monitorutgång. länk

DIMMER-knapp

Varje gång du trycker ändras ljusstyrkan på displayen. länk

STATUS-knapp

Varje gång du trycker på knappen byter du statusinformation på displayen.

Name Front Small2-3 S85

ZONE SELECT-knapp

Används för att byta den zon (MAIN ZONE, ZONE2, ZONE3) som styrs med fjärrkontrollen. länk, länk

ZONE2 ON/OFF-knapp

Här slår du på/av strömmen till ZONE2. länk

ZONE3 ON/OFF-knapp

Här slår du på/av strömmen till ZONE3. länk

Hörlursuttag (PHONES)

Används för anslutning av hörlurar.

När hörlurar ansluts till det här uttaget matas inget ljud ut via de anslutna högtalarna eller från PRE OUT-anslutningarna.

OBSERVERA

Undvik hörselskador genom att inte lyssna på för hög volym när du använder hörlurarna.

SETUP MIC-uttag

Den här används för att ansluta den medföljande mikrofonen för ljudkalibrering. länk

USB-port ( Icon USB )

Används för att ansluta USB-lagringsenheter (t.ex. USB-minnesenheter). länk

AUX-HDMI-anslutning

Används för att ansluta HDMI-kompatibla enheter som t.ex. videokameror eller spelkonsoler. länk

AUX INPUT-kontakter

Används för att ansluta analoga enheter som t.ex. videokameror eller spelkonsoler. länk

Tillbaka upp