DC OUT-uttag

Om du ansluter en annan enhet som har DC IN-uttag kan du slå på denna andra enhet eller sätta den i standby-läge via länkad styrning från den här enheten.

DC OUT-anslutningens elektriska signal är på max 12 V DC/150 mA.

Conne DC OUT S85N
OBSERVERA

Använd en monokabel med minikontakter för att ansluta till DC OUT-uttag. Använd inte stereo-minikontaktkabeln.

Om den anslutna enhetens tillåtna triggernivå är högre än 12 V/150 mA eller har kortslutits kan DC OUT-uttaget inte användas. I så fall måste strömmen slås från och enheten kopplas bort.

Tillbaka upp