Ansluta en skivspelare

Enheten kan användas med skivspelare som har en MM-pickup (med rörlig magnet). När du ansluter till en skivspelare som har en MC-pickup med låg spänning ska du använda en MC-förstärkare eller en förstärkningstransformator (tillgänglig i handeln).

Om du ställer in denna enhets ingångskälla på “Phono” och höjer volymen utan att någon skivspelare är ansluten kan det höras ett ”brummande” ljud från högtalarna.

Conne PHONO S85N
OBSERVERA

Den här enhetens jordanslutning (SIGNAL GND) är inte en jordpunktanslutning. Bruset kan minskas genom att använda den här anslutningen om det är mycket brus. Observera att anslutning till jordterminalen kan leda till ökat brus beroende på skivspelaren. I detta fall är det inte nödvändigt att anslut till jordterminalen.

Tillbaka upp