Zmiana ustawień

Ustaw poniższe parametry, które zostaną ustawieniami do zapisania.

Następujące ustawienia od sanwacirnumw_1 do sanwacirnumw_9 można zapamiętać dla pomieszczenia głównego (MAIN ZONE), a ustawienia sanwacirnumw_1 i sanwacirnumw_2 można zapamiętać dla ZONE2 i ZONE3.

Naciśnij i przytrzymaj SMART SELECT w czasie odbioru stacji radiowej lub odtwarzania utworu z dowolnego z następujących źródeł, aby zapamiętać bieżącą stację radiową lub utwór.

Tuner / Internet Radio / Media Server / Favorites / iPod/USB

Naciśnij ZONE SELECT, aby przełączyć na “MAIN”, “ZONE2” lub “ZONE3”.
Naciśnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk SMART SELECT, aż na wyświetlaczu pojawi się “Smart Flower Mark Memory”, “Z2 Smart Flower Mark Memory” lub “Z3 Smart Flower Mark Memory”.

Aktualne ustawienia zostaną zapamiętane.

Flower Mark oznacza numer naciśniętego przycisku SMART SELECT.

Zmiana nazwy profilu Smart Select

Nazwę profilu Smart Select strefy głównej MAIN ZONE wyświetlaną na ekranie telewizora lub na wyświetlaczu amplitunera można zmienić.

Metodę zmiany nazwy opisano w części “Prosty wybór. Imię”link.

powrót do góry