Wywoływanie ustawień

Naciśnij ZONE SELECT, aby przełączyć na “MAIN”, “ZONE2” lub “ZONE3”.
Naciśnij przycisk SMART SELECT.

Zostaną wywołane ustawienia Smart Select przypisane do naciśniętego przycisku.

Poniżej podane są domyślne ustawienia dla źródła wejściowego i głośności.

Bracket Open MAIN ZONE Bracket Close

Przycisk

Źródło sygnału

Głośność

SMART SELECT 1

CBL/SAT

40

SMART SELECT 2

Blu-ray

40

SMART SELECT 3

Media Player

40

SMART SELECT 4

Online Music

40

Bracket Open ZONE2 Bracket Close / Bracket Open ZONE3 Bracket Close

Przycisk

Źródło sygnału

Głośność

SMART SELECT 1

CBL/SAT

40

SMART SELECT 2

Blu-ray

40

SMART SELECT 3

Media Player

40

SMART SELECT 4

Online Music

40

powrót do góry