Frontpanelen

Name Front SACD30n

Strömbrytare ( Power Button )

Med den här knappen slår du på/av strömmen (standby). länk

LED-belysning

När strömmen är påslagen tänds denna. Ljusstyrkan kan ändras och belysningen stängas av. länk

Systemtangenter

Använd dessa för uppspelningsrelaterade funktioner.

Indikator för skyddskrets

Denna blinkar när skyddskretsen har aktiverats. länk

Visning

Här visas olika typer av information.

Skivbricka

Används för att mata in en skiva. länk

Fjärrkontrollsensor

Den här sensorn tar emot signaler från fjärrkontrollen. länk

Markörknappar

Med dessa väljer du inställningar.

ENTER-knapp

Med den här knappen bekräftar du inställningar.

Hörlursutgång

Används för anslutning av hörlurar.

OBSERVERA

Undvik hörselskador genom att inte lyssna på för hög volym när du använder hörlurarna.

Knapp för att öppna/stänga skivfacket ( Button_Triangle Underline Mz )

Öppnar och stänger skivfacket. länk

Reglage för val av INPUT

Med den här kontrollen väljer du ingångskälla. länk

Reglage för högtalarvolym (PHONES LEVEL)

Justerar hörlursvolymen.

BACK-knapp

Tillbaka till den förra punkten.

Tillbaka upp