Ansluta till en enhet som har ingångar för digitalt ljud

Du kan lyssna på digitalt ljud genom att ansluta en AV-mottagare eller D/A-konverterare som har en digital ljudanslutning till den här enheten.

Conne DigitalOut SACD30nN
OBSERVERA

Den digitala ljudutgången inaktiveras under uppspelning av DSD-signaler och linjära PCM-signaler med en samplingsfrekvens på 352,8/384 kHz via enhetens USB-DAC.

Den digitala ljudutgången inaktiveras under uppspelning av DSD-filer via USB och nätverk.

Den digitala ljudutgången inaktiveras under uppspelning av HD-skikt av Super Audio CD-skivor och DSD-filer.

Den digitala ljudutgången kan aktiveras/inaktiveras med hjälp av “Digital utsignal” i menyn. länk

Tillbaka upp