Anslut USB-minnesenheten till USB-porten

Anvisningar finns i “Spela från en USB-minnesenhet”. länk

Conne USB SACD30nN

Marantz garanterar inte att alla USB-minnesenheter fungerar med eller kan strömförsörjas av denna apparat. När du använder en bärbar USB-hårddisk (HDD) som har levererats med nätadapter ska denna nätadapter användas i första hand.

OBSERVERA

USB-minnesenheter kan inte anslutas via en USB-hubb.

Det är inte möjligt att använda den här enheten genom att ansluta en USB-kabel från USB-porten på enhetens baksida till en dator. Det är möjligt att ansluta till en dator via den digitala USB-DAC-porten (typ B) på baksidan.

Använd inte en förlängningskabel när en USB-minnesenhet ansluts. Detta kan orsaka radiostörning på andra enheter.

Tillbaka upp