Tips

Jag vill byta filter för att ändra ljudkvalitet

Byt filteregenskaper.länk

Jag vill ha analogt ljud av högre kvalitet

Ställ in “Digital utsignal” i menyn på “Av”. länk

Tryck på DIMMER-knappen för att stänga av displayen. länk

Ställ in “Belysning” på “Av” i menyn. länk

Jag vill lyssna på ljuduppspelning i hög kvalitet

Funktionerna för uppspelning via nätverk och USB-minne (USB-A) kan stoppas för att förhindra brus som påverkar ljudkvaliteten. Ställ in “Nätverk och USB-A” på “Avaktiverad” i menyn. länk

Wi-Fi-funktionen kan stoppas för att förhindra brus som påverkar ljudkvaliteten. Ställ in “trådlöst” på “Avaktiverad” i menyn. länk

Genom att slå av Bluetooth-funktionen minskas en bruskälla som påverkar ljudkvaliteten så att du får bättre ljudkvalitet på uppspelningen. Ställ in “Bluetooth” på “Avaktiverad” i menyn. länk

Du kan stänga av kretsen som matar ut utsignalen från de analoga ljudutgångarna (VARIABLE) på enheten. Detta förhindrar att utsignalen från de analoga ljudutgångarna (FIXED) påverkas. Ställ in “Variabel ut” på “Av” i menyn. länk

Enkla funktioner då strömmen är av

Tryck på Button_PlayPause Mz -knappen för att automatiskt slå på strömmen till enheten och starta uppspelning från senast valda ingångskälla.

När “Nätverkskontroll” är inställt på “På” kan du spela upp musik eller utföra andra funktioner via AirPlay eller HEOS App. länk

Jag vill ansluta en förstärkare till den här enheten

En förstärkare kan anslutas till de analoga ljudutgångarna (VARIABLE) på baksidan. Ställ in “Variabel ut” på “På” i menyn och konfigurera driftläget hos volymknapparna på fjärrkontrollen så att de styr nätverksspelaren med SACD för att justera volymen på ljudsignalen från de analoga ljudutgångarna (VARIABLE) med hjälp av fjärrkontrollen.

Jag vill inte att volymen av misstag ska bli för hög

Ställ in maxvolymen på “Max volym” i menyn i förväg. Det förhindrar att barn eller andra oavsiktligt ökar volymen för mycket. länk

Tillbaka upp