Fjärrkontroller

Fjärrkontrollen som medföljer enheten kan användas för att styra en Marantz-förstärkare.

Använda den här enheten

Name RC002PMND SACD30n 1

Fjärrkontrollsändare

Denna överför signaler från fjärrkontrollen. länk

Knapp för att öppna/stänga skivfacket ( Button_Triangle Underline Mz )

Öppnar och stänger skivfacket. länk

Strömbrytare (CD Power Button )

Med den här knappen slår du på/av strömmen (standby). länk

Ingångsväljare

Används för att välja ingångskälla. länk

Systemknappar

Använd dessa för uppspelningsrelaterade funktioner.

Name RC002PMND SACD30n 2

QUEUE-knapp

Visar spelkön.

PROGRAM-knapp

Används för att programmera uppspelningar. länk

ENTER-knapp

Med den här knappen bekräftar du inställningar.

Markörknappar

Med dessa väljer du inställningar.

BACK-knapp

Tillbaka till den förra punkten.

Siffer-/bokstavsknappar (0–9, a/A)

Dessa används för att mata in bokstäver och siffror i enheten. länk

RANDOM-knapp ( Button_RANDOM Mz )

Växlar till slumpmässig uppspelning.

REPEAT-knapp ( Button_REPEAT Mz )

Växlar till upprepad uppspelning.

SLEEP-knapp

Med den här knappen ställer du in insomningstimern. länk

Name RC002PMND SACD30n 3

VOLUME-knappar ( Button_Plus Mz Button_Minus Mz )

Används för att justera volymen på utsignalen från de analoga ljudutgångarna (VARIABLE) på enheten. Denna funktion aktiveras när volymjusteringsläget på fjärrkontrollen är inställt på nätverksspelare med SACD. länk

OPTION-knapp

Visar alternativmenyn på bildskärmen.

Vissa ingångskällor saknar alternativmeny.

Växlar uppspelningsintervall på en data-CD och DVD. länk

Mute-knapp ( Silent )

Används för att stänga av utsignalen från de analoga ljudutgångarna (VARIABLE) på enheten. Denna funktion aktiveras när volymjusteringsläget på fjärrkontrollen är inställt på nätverksspelare med SACD. länk

SETUP-knapp

Inställningsmenyn visas på displayen. länk

CLEAR-knapp

Används för att avbryta inställningarna.

Informationsknapp (INFO)

Med den här ändrar du vilken information som visas under uppspelning.

DIMMER-knapp

Justerar ljusstyrkan för den här enheten. länk

Förstärkarfunktioner

Name RC002PMND SACD30n 4

Det går att styra en Marantz-förstärkare.

INPUT-knappar ( Button_INPUT up Mz Button_INPUT down Mz )

Mute-knapp ( Silent )

Strömbrytare (AMP Power Button )

TONE/BALANCE-knapp

VOLUME-knappar ( Button_Plus Mz Button_Minus Mz )

Det kanske inte går att styra vissa produkter med fjärrkontrollen.

kuromaru 2 och kuromaru 5 kan styras när fjärrkontrollens är inställd till driftläget förstärkare (fabriksinställning). länk

Tillbaka upp