Ange tecken

På denna enhet kan du ändra det namn som visas på följande skärmar till de namn du föredrar.

Eget namnlänk

Inmatning av tecken för nätverksfunktioner

Tillbaka upp