Ansluta en förstärkare

Utöver de vanliga analoga ljudutgångarna (FIXED) har den här enheten analoga ljudutgångar (VARIABLE) som gör det möjligt att justera volymen på utsignalen från den här enheten. Anslut effektförstärkaren till de analoga ljudutgångarna (VARIABLE) och tryck på knapparna VOLUME Button_Plus Mz Button_Minus Mz på fjärrkontrollen för att justera volymen på utsignalen från den här enheten.

Conne AnalogOut SACD30nN
OBSERVERA

För att justera volymen på utsignalen från de analoga ljudutgångarna (VARIABLE) på den här enheten med hjälp av fjärrkontrollen ska du ställa in fjärrkontrollens volymknappar till driftläget nätverksspelare med SACD. länk

Ingen ljudsignal går ut från de analoga ljudutgångarna (VARIABLE) när “Variabel ut” är inställd på “Av” i menyn. länk

Anslut inte någon förstärkare till de analoga ljudutgångarna (FIXED). Högtalarna kan skadas om en förstärkare ansluts på så vis.

Tillbaka upp