Byta volymknapparnas funktion på fjärrkontrollen

Om du ansluter en förstärkare till de analoga ljudutgångarna (VARIABLE) på enheten kan du ändra driftläget på den medföljande fjärrkontrollen så att volymen från förstärkaren kan justeras via enheten. Fjärrkontrollen har två olika driftlägen: förstärkare och nätverksspelare med SACD. Driftläget förstärkare justerar volymen på en Marantz-förstärkare medan driftläget nätverksspelare med SACD justerar volymen på ljudsignalen från de analoga ljudutgångarna (VARIABLE) på den här enheten. Fjärrkontrollen levereras från fabriken med driftläget förstärkare aktiverat.

Illustration av fjärrkontrollen

Ope Remocon mode RC002PMND

Kontrollera att varje enhet fungerar korrekt efter att du har valt fjärrkontrolläge.

Växla mellan fjärrkontrollens olika driftlägen genom att trycka på knapparna VOLUME Button_Plus Mz Button_Minus Mz och Silent .

Tillbaka upp