Spela upp skivor

Uppspelningsbar media

Super Audio CD

LOGO_SACD

CD

Logo CD

CD-R

Logo CD-R

CD-RW

Logo CD-RW

DVD-R/-RW/+R/+RW

Logo DVD R RW plusR plusRW
OBSERVERA

Vissa skivor och inspelningsformat kan inte spelas.

Skivor som inte har stängts kan inte spelas.

Super Audio CD

Det finns tre olika typer av Super Audio CD-skivor:

Enkelskiktsskiva

Super Audio CD-skivor som endast har ett HD-skikt.

Dubbelskiktsskiva

Super Audio CD med två HD-lager. Medger lång uppspelning med hög ljudkvalitet.

Hybridskiva

Super Audio CD-skivor med ett HD-lager och ett CD-lager.

Signalerna på CD-skiktet kan spelas på en vanlig CD-spelare.

Disc SACD Type

HD-skiktet är ett skikt som innehåller högdensitetssignaler för Super Audio CD.

CD-skiktet är ett skikt som kan läsas av vanliga CD-spelare.

När du väljer “MULTI” matas det nedmixade ljudet ut till V- och H-kanalerna.

Avspelbara filer

 

Samplingsfrekvens

Bithastighet

Överföringslängd

Uppspelningsbara skivor

Filnamnsförlängning

CD-R/-RW

DVD-R/-RW

DVD+R/+RW

MP3

44,1/48 kHz

32 – 320 kbps

-

check_mark

check_mark

check_mark

.mp3

WMA

44,1/48 kHz

48 – 320 kbps

-

check_mark

check_mark

check_mark

.wma

AAC

44,1/48 kHz

16 – 320 kbps

-

check_mark

check_mark

check_mark

.aac/
.m4a

WAV

44,1/48/88,2/
96/176,4/192 kHz

-

16/24 bitar

check_mark ∗2

check_mark

check_mark

.wav

FLAC

44,1/48/88,2/
96/176,4/192 kHz

-

16/24 bitar

check_mark ∗2

check_mark

check_mark

.flac

Apple Lossless∗1

44,1/48/
88,2/96 kHz

-

16/24 bitar

check_mark ∗2

check_mark

check_mark

.m4a

AIFF

44,1/48/88,2/
96/176,4/192 kHz

-

16/24 bitar

check_mark ∗2

check_mark

check_mark

.aif/
.aiff

DSD

2,8/5,6 MHz

-

1 bitar

check_mark

check_mark

.dsf/
.dff

Apple Lossless Audio Codec(ALAC)-avkodaren distribueras enligt Apache-licensen, version 2.0 (http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0).

Det här alternativet kan användas till att spela filer med samplingsfrekvens på 44,1/48 kHz.

Maximala antalet spelbara filer och mappar

Maximalt antal mappar: 1 000

Maximalt antal filer i en mapp: 2 000

OBSERVERA

Se till att filerna får tillägget. Filer med andra filnamnstillägg eller filer utan filnamnstillägg kan inte spelas upp.

De inspelningar som du gör får bara användas för enskilt bruk och enligt upphovsrättslagstiftningen får de inte användas på något annat sätt utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Endast musikfiler som inte är upphovsrättsskyddade kan spelas på denna enhet.

Innehåll som laddas ner från betalsajter på Internet är kopieringsskyddade. Filer som rippats på en dator från en CD e.dyl. och är kodade i WMA-formatet kan beroende på datorinställningarna vara kopieringsskyddade.

Maximalt antal filer och mappar som kan spelas upp skiljer sig beroende på omständigheter som till exempel fil- eller mappnamn eller antal mappnivåer i mappstrukturen.

Tillbaka upp