Förklaring av termer

Ljud

AIFF (Audio Interchange File Format)

Det här är ett okomprimerat format utan ljudförluster för digitalt ljud. Använd AIFF-filer för att bränna högkvalitativa ljud-CD-skivor med importerade låtar. AIFF-filer behöver ca 10 MB utrymme per minut på hårddisken.

Apple Lossless Audio Codec

Detta är en kodek till en förlustfri ljudkomprimeringsmetod som har utvecklats av Apple Inc. Kodeken kan spelas upp på iTunes, iPod eller iPhone. Data komprimeras till ca 60 - 70 % och kan expanderas till exakt samma okomprimerade data som originaldata.

DSD (Direct-Stream Digital)

En av inspelningsmetoderna för ljuddata. Det är det signalförhållande som används för att lagra ljudsignaler på en Super Audio CD och Δ-Σ-modulerat digitalt ljud.

FLAC (Free Lossless Audio Codec)

FLAC står för Free lossless Audio Codec, och är ett förlustfritt ljudfilformat som är fritt. Förlustfritt betyder att ljudet komprimeras utan någon kvalitetsförlust.
FLAC-licensen är så som visas nedan.

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Linjär PCM

Denna signal är en okomprimerad PCM (Pulse Code Modulation)-signal. Till skillnad från komprimerade ljudkällor som t.ex. MP3 reduceras inte ljudkvaliteten eller det dynamiska omfånget.

MP3 (MPEG Audio Layer-3)

Det här är ett internationellt standardiserat komprimeringsschema för ljuddata, som bygger på videokomprimeringsstandarden “MPEG-1”. Datavolymen komprimeras till ungefär en elftedel av den ursprungliga storleken samtidigt som en ljudkvalitet motsvarande den på en musik-CD bibehålls.

MPEG (Moving Picture Experts Group), MPEG-2, MPEG-4

Det här är namnen på standarder för digitalt komprimeringsformat som används för kodning av video och ljud. Videostandarderna omfattar bl.a. “MPEG-1 Video”, “MPEG-2 Video”, “MPEG-4 Visual”, “MPEG-4 AVC”. Ljudstandarderna omfattar bl.a. “MPEG-1 Audio”, “MPEG-2 Audio”, “MPEG-4 AAC”.

WMA (Windows Media Audio)

Detta är en ljudkomprimeringsteknik som utvecklats av Microsoft Corporation.
WMA-data kan avkodas med Windows Media® Player.
För att koda WMA-filer, använd bara program som godkänts av Microsoft Corporation. Om du använder ett program som inte godkänts, kanske filen inte fungerar som den ska.

Samplingsfrekvens

Sampling innebär att en ljudvåg (analog signal) avläses med jämna mellanrum och att ljudvågens höjd anges vid varje avläsning i digitaliserat format (skapar en digital signal).
Antalet avläsningar som görs varje sekund kallas ”samplingsfrekvens”. Ju större värde, desto närmare ligger det återgivna ljudet originalet.

Dynamiskt omfång

Skillnaden mellan den maximala oförvrängda ljudnivån och den minimala ljudnivån som kan urskiljas över enhetens brus.

Nedmixning

Med den här funktionen spelar du upp surroundljudet konverterat till ett färre antal kanaler enligt systemkonfigurationen.

Bithastighet

Detta är hur mycket som läses för 1 sekund av inspelat ljud/bild på skivan. Ett större tal medför bättre ljudkvalitet, men även en större filstorlek.

Nätverk

AirPlay

AirPlay sänder (spelar upp) innehåll inspelat i iTunes eller på en iPhone/iPod touch till en kompatibel enhet via nätverket.

WEP Key (Network Key)

Detta är nyckelinformation som används för att kryptera data innan den överförs. Apparaten använder samma WEP-nyckel för kryptering och dekryptering, vilket innebär att samma WEP-nyckel måste anges på bägge enheter för att kommunikation mellan enheterna ska vara möjlig.

Wi-Fi®

Wi-Fi-certifiering garanterar och bevisar kompatibilitet med Wi-Fi Alliance, som är grupp som certifierar gemensam anpassning av och funktion hos av olika trådlösa nätverksenheter.

WPA (Wi-Fi Protected Access)

Detta är en säkerhetsstandard som etablerats av Wi-Fi Alliance. Förutom vanlig SSID (nätverksnamn) och WEP-nyckel (nätverksnyckel), så använder standarden även användaridentifiering och ett krypteringsprotokoll med högre säkerhet.

WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)

Detta är en ny version av WPA som upprättats av Wi-Fi Alliance. Denna version är kompatibla med den säkrare AES-krypteringen.

WPA-PSK/WPA2-PSK (Pre-shared Key)

Detta är ett okomplicerad autenticeringssystem för ömsesidig autenticering där en förutbestämd teckensträng måste matcha både hos nätverkets accesspunkten och klienten (dvs. apparaten ansluten till nätverket).

Nätverksnamn (SSID: Service Set Identifier)

När man skapar trådlösa LAN-nätverk skapas grupper för att undvika interferens, datastöld o.s.v. Dessa grupper baseras på “SSID (nätverksnamn)”. Ännu bättre säkerhet uppnås genom att använda en WEP-nyckel så att kommunikationen är värdelös om inte både “SSID” och WEP-nyckel stämmer. Detta passar för att skapa ett förenklat nätverk.

Annat

Parkoppling

Sammankoppling (registrering) måste göras för att ansluta en Bluetooth-enhet till den här enheten via Bluetooth. När enheterna är sammankopplade kan de auktorisera varandra och ansluta utan att problem uppstår.
Om det är första gången du använder Bluetooth kan du behöva sammankoppla enheten och Bluetooth-enheten som ska anslutas.

Tillbaka upp