Om skivor och filer

Musikfiler som är inspelade på en CD-R/-RW eller DVD-R/-RW/+R/+RW är indelade i stora segment (mappar) och små segment (filer).

Filer sparas i mappar, och mappar kan placeras och sparas i en hierarki. Enheten kan identifiera upp till 8 nivåer med mappar.

Pict FolderFileDisc DCD2500NE

När du skriver musikfiler till en DVD-R/-RW/+R/+RW- eller CD-R/-RW-skiva ska skrivningsprogrammets format vara valt till “ISO9660”. Filerna kanske inte spelas upp ordentligt om de spelas in i andra format. Mer information finns i instruktionerna till ditt skrivningsprogram.

Tillbaka upp