Uppspelningsordning för musikfiler

När det finns flera mappar med musikfiler anges uppspelningsordningen automatiskt när den här enheten läser av mediet. Filerna i varje mapp spelas upp i den ordning som filerna spelades in i på mediat, från äldsta datum och tid.

DVD-R/-RW/+R/+RW och CD-R/-RW

Vid uppspelning av filer på DVD-R/-RW/+R/+RW eller CD-R/-RW spelas de filer som finns i mapparna på den första mappnivån upp först, därefter den andra mappnivån, den tredje mappnivån osv.

Uppspelningsordningen som visas på datorn kan vara en annan än den verkliga uppspelningsordningen.

Uppspelningsordningen för en DVD-R/-RW/+R/+RW och CD-R/-RW kan variera beroende på vilket program som har använts att skriva med.

Tillbaka upp