Bakpanelen

Name Rear small SACD30nN 1

Antennanslutningar för Bluetooth/trådlöst LAN

Används för att ansluta de medföljande externa antennerna för Bluetooth/trådlösa anslutningar som behövs för nätverksanslutning till trådlöst LAN eller för anslutning till handhållen enhet via Bluetooth. länk

Placera de externa antennerna för Bluetooth/trådlösa anslutningar jämnt över skruvuttagen på baksidan.
Vrid medurs tills antennerna är fullständigt anslutna.
Rotera antennen uppåt för att få bästa mottagning.
Pict AntennaAngle SACD30nN

AUDIO OUT-anslutningar

Används för att ansluta enheter med analoga ljudingångar eller en extern effektförstärkare. länk

USB-port ( Icon USB )

Används för att ansluta USB-lagringsenheter (t.ex. USB-minnesenheter).
länk

NETWORK-anslutning

Används för att ansluta en LAN-kabel då man ansluter till ett trådanslutet LAN. länk

DIGITAL AUDIO OUT-anslutningar

Används för att ansluta en AV-mottagare eller D/A-konverterare med digital ingång. länk

DIGITAL AUDIO IN-anslutningar

Används för anslutning av en dator eller av enheter som har digitala ljudutgångar. länk

Name Rear small SACD30nN 2

FLASHER IN-uttag

Används för att ansluta en kontrolldosa, mm. länk

RS-232C-anslutning

Används för att ansluta automatiska kontroller för hemmet med RS-232C-anslutning. Mer information om seriell styrning av den här enheten finns i bruksanvisningen till styrenheten för hemautomatisering.

Utför nedanstående operation innan.

Så på strömmen till apparaten.
Stäng av strömmen till apparaten från den externa styrenheten.
Kontrollera att den här enheten är i standby-läget.

REMOTE CONTROL-anslutningar

Används för anslutning av Marantz-enheter som är kompatibla med fjärrkontrollfunktionen. länk

EXTERNAL/INTERNAL-knapp

Ställ knappen på “EXTERNAL” om du vill styra enheten genom att rikta fjärrkontrollen mot förstärkaren som är ansluten till enheten via fjärrkontrollanslutningen. länk

Elanslutning (AC IN)

Används för anslutning av nätkabeln. länk

Tillbaka upp