Återställa nätverksinställningar

Om det inte går att spela upp nätverksinnehåll eller om enheten inte kan ansluta till nätverket kan en lösning vara att starta om enheten. Vi rekommenderar att du startar om enheten innan du återställer den till standardinställningarna. länk

Om det inte hjälper att starta om enheten kan du försöka med nedanstående steg.

Nätverksinställningar återställs till fabriksinställningarna. Gör om inställningarna.

Men menyn “Ljud”-inställningarna inte återställs.

Ope Net Resetting SACD30n
Tryck på Power Button för att slå på strömmen.
Vrid på INPUT-reglaget för att välja “Internet Radio”, “Music Servers” eller “USB Music”.
När strömmen till enheten är påslagen, tryck på och håll in Power Button i minst 3 sekunder samtidigt som du trycker på ENTER på huvudenheten.
Avlägsna fingrarna från knapparna när “Vänta...” visas på skärmen.
Displayen visar “Avslutad” när återställningen är slutförd.
OBSERVERA

Slå inte av strömmen innan återställningen är slutförd.

Tillbaka upp