Fjärrkontrollens funktionsområde

Rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn när du använder den.

Use RC SACD30n

Tillbaka upp