Uppspelning av spår i vald ordning (Programmerad uppspelning)

Upp till 20 spår kan programmeras.

I stoppläget trycker du på PROGRAM.

“Program” visas på displayen.

Välj 0 – 9 för att välja spår.

Bracket Open Exempel Bracket Close

Spår 4 : Tryck på 4 om du vill välja spår 4.

Spår 12 : Tryck på 1 och 2 i följd om du vill välja spår 12.

Spåret du väljer aktiveras ungefär 1,5 sekund efter att du har tryckt på knapparna. För att välja ett tvåsiffrigt spår ska du trycka in båda sifferknapparna i tät följd.

Tryck på Button_PlayPause Mz .

Uppspelningen startar i den programmerade ordningen.

Programmeringen tas bort när skivfacket öppnas eller strömmen stängs av.

Om du trycker på REPEAT Button_REPEAT Mz under programmerad uppspelning spelas de programmerade spåren upp upprepade gånger i den valda ordningen.

Kontrollera ordningen för programmerade spår

I stoppläget trycker du på Button_Skip Right Mz .

När du trycker på Button_Skip Right Mz visas spåren på skärmen i den ordning som du programmerat dem.

Rensar de programmerade spåren

I stoppläget trycker du på CLEAR.

Det senaste programmerade spåret raderas varje gång knappen trycks in.

Du kan även välja vilket spår som ska rensas genom att trycka på Button_Skip Right Mz .

Ta bort alla programmerade spår

I stoppläget trycker du på PROGRAM.

Tillbaka upp